Lednings-, grupp- och individutveckling

Har det gått lite för fort?

Grupp

Vi arbetar med att utveckla det som blir lidande när ett företag eller verksamhet växer och har lite för mycket att göra. Det kan handla om olika former av analyser, att hjälpa till att hitta en bättre styrning, eller struktur, men också om utveckling av ledarskapet, gruppen och samspelet mellan individer i organisationen.

Ledningsstöd och mentorskap

Ledningsutveckling

  • Ledningsstöd
  • Mentorskap
  • Ledarskapsutbildning
  • Styrelsestöd

Individ- och grupputveckling